!!! Od 1.1.2018 DOCHÁZÍ KE ZMĚNĚ PLATNÉ NORMY PRO ŽEBŘÍKY A TO NORMY EN 131 !!!

Důvodem změny normy EN 131 je zvýšení bezpečnosti při práci a rozdělení žebříků do kategorií.

 Kde je KRAUSE, je bezpečnost!